30 Aralık 2008 Salı

BOMBUS ARILARI
Çiçeklerin döllenmesinde Bombus arılarının önemi çok büyüktür. Bombusların diğer arılara göre daha tüylü olan vücutlarındaki tüyçükler mikroskobik çengelerle kaplıdır. Bu çengeller, arı çiçeğin etrafında dolaştıkça yapıkan polen tanelerini toplamasını kolaylaştırır. Bombus daha sonra orta bacakları ile polenleri sepetçiğine boşaltarak depolar.
ARILAR BULUTLU HAVALARDA NASIL YÖN BELİRLER
Yiyeceğe doğru uçarken arılar bir yandan da Güneş'i gözlemler. Öncü arının yaptığı dansta gösterilen yönü ve açıyı kullanabilmeleri için bu gereklidir.
Arıların yaptıkları işin ne kadar olağanüstü olduğu açıkça ortadadır. Ancak arılar bununla da kalmayıp daha da olağanüstü bir şey yaparlar. Hava bulutlu da olsa Güneş'i pusula gibi kullanabilir, bunu da ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Ultraviyole ışık dalgaları bulut örtüsü çok yoğun olmadıkça, bulutların içerisine işleyebilecek özelliktedir. Bu nedenle işçi arılar Güneş'in yönünü belirlemek için bu ışık dalgalarını kullanırlar. Güneş'ten yayılan doğal ışık polarize olmuştur, yani ışık dalgalarının titreşiminin yönü, Güneş gökyüzünde hareket ederken düzenli bir şekilde değişir. Bu polarizasyon şekilleri insanlar tarafından görülemez, fakat arılar ve diğer birçok canlı tarafından algılanabilir. Güneş'in görülmemesi ya da gökyüzünün bulutlu olması bu canlılar için bir engel oluşturmaz. Arılar bulutlara rağmen göğü bir bakıma parsellenmiş gibi düşünür ve Güneş'in o anda olması gereken yerini hesaplayabilirler.Kuşkusuz bu özellik de, Allah'ın üstün tasarımının örneklerinden biridir. Balarıları da bu sayede yaşamlarını sürdürebilmektedirler.

İSRAİL,SİZ BİR DÜNYA

Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıktan istifade ederek kurulan gecekondu İsrail yine müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklardan istifade ederek kanlı terör eylemlerine bir yenisini daha ilave ediyor.
Tuğlası insan bedeni,harcı kan ve gözyaşı olan gecekondu İsrailin,üç gün içersinde üçyüz Filistinliyi şehit ettiği bu son katliama cesaret edebilmesi aslında müslüman ülkelerin suskunluğudur.
Türkiye tarihi misyonuna uygun davranmalı ve hiç değilse İstanbul un güvenliğini sağlamak adına Filistin direnişine tam destek vermelidir.İstanbul un yeri,Kudüs ün,Nablus un,Gazze nin yanıdır.Çünkü Kudüsü savunmak bir anlamda İstanbul u savunmaktır.
İşgalcilerin Gazze de,Nablus ta ,Ramallah ta yerinden oynattığı her taş,Türkiye nin varlığını biraz dahaortadan kaldırmak içindir.
İstanbul ve Kudüs ün güvenliğini sağlamak adına yapılacak ilk şey yeryüzündeki tüm insanlığa zarar vermeye başlayan gözü olduğu kadar gönlünüde kirleten bu gecekondunun en kısa zamanda ortadan kaldırılmasıdır.
İşgalcileri kanlı eylemleri ile birlikte tarihin çöplüğüne göndermek aynı zamanda insanlık adına gerçekleştirilecek en soylu eylemlerden birisi olacaktır.İsrailsiz bir dünya,şüphe yokki çok daha huzurlu ve güvenli olacaktır

29 Aralık 2008 Pazartesi

HİCRİ YILBAŞI

Tüm İslam aleminin Hicri Yılbaşını tebrik eder 1430 yılının zulümlerin son bulacağı bir başlangıç olmasını Yüce ALLAH tan niyaz ederim

MEHMET AKİF ERSOY

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal

Ebediyyen sana yok,ırkıma yok izmihlal

Hakkıdır,hür yaşamış,bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır,HAKKA TAPAN MİLLETİMİN İSTİKLAL.Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölüm yıldönümünde saygı ve
rahmetle anıyoruz.

23 Aralık 2008 Salı

PETEKLERİ OLUŞTURAN BİRBİRİNE EŞİT HÜCRELERİN BOYUTU NASIL BELİRLENİR?

Petek hücrelerinin örülme aşaması da başlı başına bir mucizedir. Son derece düzgün, birbirinin aynısı altıgenlerden oluşan petekler, arılarda tecelli eden üstün aklın başka bir göstergesidirler.
Petek üzerinde hiçbir birleştirme yeri görülmez. Sanki tek elden çıkmışçasına petekler tek bir parça halindedirler. Bu son derece şaşırtıcı bir durumdur. Çünkü aslında çok sayıda arı değişik yerlerden başlayarak ayrı hücreler halinde peteği örerler.
Peteğin yapılmasına en üstten başlanır ve aynı anda 2-3 yerden farklı arılar tarafından aşağıya doğru örülür. Bir petek dilimi her iki yana doğru genişler ve diğer iki sıra ile birleşir. Bu iş gayet uyumlu ve düzenli bir şekilde gerçekleşir. Öyle ki peteğin, farklı iki üç parçanın birleşimi sayesinde bir bütün haline geldiğini fark etmek mümkün bile değildir. Değişik uçlardan başlanarak inşa edilen petek dilimleri o kadar düzgündür ki, yüzlerce hücre ve açı barındırmasına rağmen ortaya tek parça bir yapı çıkar. Petek üzerinde hiçbir ek yerine rastlanmaz. Bu da arıların işe rastgele koyulmadıklarını, başlangıç ve birleşme noktaları arasındaki uzaklıkları önceden hesapladıklarını ortaya koyar.
Balarılarının ürettikleri petek gözlerinin genişliği de standarttır. Bal, polen ve larvalar için inşa edilen petek gözlerin genişliği 5.2-5.4 mm. arasındadır. Sadece erkek arılar için hazırlanan hücreler 6.2-6.4 mm. civarındadır.
Arılar petek hücrelerinin genişliğini ve kalınlığını hassas algılayıcı (duyum) tüyleri sayesinde ölçerler. Arıların duyum tüyleri özellikle çene ve antenlerde yoğun olarak bulunur. Bir balarısının tek bir anteninde 8500'e yakın algılayıcı tüy (sensilla trichodea) ve 500.000 algılayıcı hücre tespit edilmiştir.Arılar bu tüyleri kullanarak, ördükleri hücrelerin duvar kalınlığını ölçerler. Bu ölçümü yaparken son derece titiz hareket ederler. Bir hücreye balmumu ekleyen arı, hücrenin duvarını sürekli olarak hafif hafif iter. Duvarda oluşan harekete göre hücrenin elastikiyetini ve kalınlığını anlar. Bütün bu işlemlerin sonucunda ortaya yine mucizevi bir durum çıkar. Bütün arıların balmumundan ürettikleri petek duvarlarının kalınlığı tam olarak 0.07 mm.dir. Bu ölçü ancak 0.002 mm. (milimetrenin binde ikisi) kadar bir sapma gösterebilir.
Petek hücreleri bir yandan inşa edilirken, bir yandan birleştirilmeleri de son derece ilginçtir. Arılar bir hücreyi tamamen bitirip sonra hemen diğerine başlamazlar. İlk hücrelerin yan duvarları eklenirken aşağıya doğru yeni hücrelerin yapımına başlanır. Komşu hücrelerin duvarları alt kısımdan inşa edilmeye başlanır. Peteklerin inşası devam ederken yeni gelen arılar da bu işe hemen koyulabilirler.
Burada ilginç olan nokta, peteğin inşasına sonradan katılan her arının, inşaatın hangi aşamada olduğunu hemen anlayarak işe o noktadan başlayabilmesidir.
Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de-onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.(Lokman Suresi,27)
Petek gözü şekillendirildikten ve son haline getirildikten sonra arılar yine karınlarından çıkan başka bir sıvı ile balmumunu sertleştirerek işlemi tamamlarlar. Böylelikle her biri birbirinin aynı olan ve kusursuz altıgenlerden oluşan petekler ortaya çıkmış olur. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, arıların ördükleri bu peteklerin sayıları çok fazladır. Örneğin, arıların 9.9 kg bal depolayabilmeleri için 35.000 hücreden oluşan bir petek üretmeleri gerekmektedir.
Buraya kadar verilen bilgilerden anlaşıldığı gibi, arı peteğinin hem üretim aşamasında hem de genel olarak tasarımının her aşamasında tam anlamıyla bir kusursuzluk söz konusudur. Öyle ki peteğin kenarlarının tasarımı dahi son derece şaşırtıcı bir yapıya sahiptir. Arılar peteğin kapağını yaparken altıgen, yanlarda yamuk, tavanda ise eşkenar dörtgen tarzını esas alırlar. Bu sayede iki taraflı petek gözlerinin tavanlarını birleştirmiş olurlar. Bir taraftaki üç petek gözün ortasına öbür taraftaki petek gözün tavanını yerleştirerek de peteklerin dayanıklı olmasını sağlarlar.

6 Aralık 2008 Cumartesi

şelale

koi balıklarımız için ilk yaptığımız şelale havuzumuz.

şelalenin mimarı Fadıl TİRYAKİ

tebrik


Mübarek kurban bayramınızı en içinten dileklerimle kutlar,islam alemine hayırlar getirmesini CENABI ALLAHtan niyaz ederim.

24 Kasım 2008 Pazartesi