18 Mart 2009 Çarşamba

ÇANAKKALE ZAFERİ

ÇANAKKALE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN BİR DESTANIN ADIDIR.ÇANAKKALE SİLAH GÜCÜNÜN İMAN GÜCÜ KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜĞÜ BİR ŞEREF SAYFASIDIR.MİLLETİMİZ BUNDAN 94 YIL ÖNCE VATAN SEVGİSİ KONUSUNDAKİ FEDAKARLIĞINI VE BAĞIMSIZLIK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞINI ÇANAKKALEDE 250 BİN ŞEHİT VEREREK ORTAYA KOYMUŞTUR SAHİP OLDUKLARI BÜYÜK ASKERİ VE TEKNOLOJİK GÜÇLE ÇANAKKALE ÖNLERİNE GELEN EMPERYALİST DEVLETLER MİLLETİMİZİN SAHİP OLDUĞU İNANÇ KARŞISINDA ASLA UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS ALMIŞLARDIR.ÇANAKKELEYİ ÇANAKKALE YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ SÜRECE HİÇ GİR GÜÇ MİLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK KONUSUNDAKİ İRADESİNİ KIRAMAYCAKTIR.18 MART ÇANAKKALE ZAFERİNİN 94. YILI VESİLESİYLE BAŞTA 250 BİN ŞEHİDİMİZ OLMAK ÜZERE BU VATANI BİZE EMANET EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYOR AZİZ HATIRLARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM.

 • Şu Boğaz Harbi nedir ? Var mı ki dünyada eşi ?
 • En kesif orduların yükleniyor dördü beşi, -
 • Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
 • Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
 • Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı!
 • Nerde -gösterdiği vahşetle "bu, bir Avrupalı"
 • Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
 • Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
 • Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer,
 • Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
 • Yedi iklimi cihanın duruyor karşında;
 • Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada!
 • Çehreler başka, lisanlar, deriler, rengârenk.
 • Sâde bir hadise var ortada:
 • Vahşetler denk.
 • Kimi Hindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ...
 • Hani tâûna da züldür bu rezil istîlâ...
 • Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-u asil
 • Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil,
 • Kustu Mehmed'ciğin aylarca durup karşısına;
 • Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
 • Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
 • Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz.
 • Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
 • Öyle müthiş ki: eder her bir mülkü harab.
 • Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
 • Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı:
 • Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
 • Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
 • Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam;
 • Atılan her lâğımın yaktığı yüzlerce adam.
 • Ölüm indirmede. gökler, ölü püskürmede yer;
 • O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer...
 • Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak;
 • Boşanır sırtlara, vadîlere sağnak sağnak.
 • Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
 • Veriyor yangını, durmuş da açık sînelere,
 • Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler... Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!..
 • Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
 • Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
 • Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrından râm?
 • Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.
 • Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
 • Beşerir azmini tevkîf edemez sun-u beşer;
 • Bu gögüslerse Hüdâ'nın ebedî serhaddi;
 • "O benim sun-u bedîim, onu çiğnetme!" dedi. ÂSIM'ın nesli.. diyordum ya...
 • Nesilmiş gerçek;
 • İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek, Şühedâ gövdesi,
 • baksan a, dağlar, taşlar O, rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar,
 • Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
 • BİR HİLÂL uğruna, yâ Rab, ne GÜNEŞLER batıyor!
 • Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!..
 • Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
 • Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor TEVHÎDİ... BEDR'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi...
 • Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
 • "Gömelim gel seni târîhe!" desem, sığmazsın.
 • Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
 • Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
 • "Bu, taşındır" diyerek KÂBE'yi diksem başına;
 • Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
 • Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ nâmiyle,
 • Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmiyle, Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
 • Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
 • Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,
 • Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
 • Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem;
 • Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem; Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
 • Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana.
 • Sen ki, son ehl-i salîbin kırarak savletini;
 • Şarkın en sevgili sultânı SELÂHADDÎN'i, KILIÇ ARSLAN gibi iclâline ettin hayran...
 • Sen ki, İslâmı kuşatmış, boğuyorken husran;
 • O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
 • Sen ki rûhunla berâber gezer ecrâmı adın;
 • Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın...
 • Heyhât! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat...
 • Ey şehid oğlu, isteme benden makber,
 • Sana âğûşunu açmış duruyor PEYGAMBER.

9 Mart 2009 Pazartesi

İNVERT ŞURUPBu hafta arılığıma gıdip arılara biraz şurup vereyim dedim.Ekrem ağbiyle beraber 15 kg. şeker 15 kg.su kaynatılarak tarif edildiği üzere 6 cay kaşığı tartar kreması katılıp 20 dakika daha ocakta kısık ateşte bekletildikten sonra soğumaya bırakıldı.Ertesi gün 500 er gr.kovan başı invert şurup koydum.Bir gecede şurubu emmişler tekrardan 500 er gr.dahaverdim.Hava soğuk ve yağmurlu diye kovanları açıp içine bakamadım.İnşaallah kovanlarda sorun yoktur.Nede olsa acemi arıcıyız.Devamlı kovana arılar polen taşımaya başladılar.Hayırlısı olur İNŞAALLAH.bilgi dağarcığındaki bilgileri bizlerle paylaşan arıcı dostlara teşekkür ederim.